Privacy statement

Bij Framfab nemen wij uw privacy uiterst serieus. Wanneer u persoonlijke gegevens met ons deelt zal deze uitsluitend worden gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst andere relevante informatie. Naar onze mening heeft iedereen recht op bescherming tegen ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn of haar persoonsgegevens. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde.

Framfab.nl hanteert hierbij de meest zorgvuldige vorm van persoonsbescherming waarmee wij de stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens onderschrijven. Deze partij is in Nederland verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Hierin staat bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Framfab in het bijzonder het voltooien het publiceren van artikelen;
  • om u te informeren over relevante diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze website;
  • ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude met affiliates en betalingen.

Framfab behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik van het betaling- en artikelen systeem. In dit geval word door Framfab het recht voorbehouden om alle informatie van en over u op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Indien wij dat noodzakelijk vinden treffen wij passende maatregelen, waaronder uitsluiting van onze website en diensten

Wij selecteren onze partners op het gebied van affiliates met grote zorg. Een samenwerking met Framfab gaat altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy van onze gebruikers. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Wanneer dit zich voordoet kunt u contact opnemen met de betreffende partij of instelling.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de informatie op deze pagina zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels. Indien u van mening bent dat deze privacy verklaring niet worden nageleefd of indien u andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van uw gegevens, dient u zich te wenden tot het Framfab team.